Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     ŞİRKET DOKTORU
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


(Dünya Gazetesi 28.03.2007'de yayınlanmıştır.)
(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir)
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

Ülkemizde çok yeni olan profesyonel yönetim danışmanlığı mesleği, avukatlık, vergi danışmanlığı, mali müşavirlik, teknik danışmanlık gibi alanlardan farklı olarak işletmelerin yönetim ve organizasyon yapıları ile ilgili bir meslek dalıdır. Özel işletmeler, kamu kuruluşları, birlikler, odalar, vakıflar, KOBİ’ler, büyük işletmeler, holdingler hatta siyasi partiler gibi birçok kuruluş, tarafsız bir yönetim becerisinin profesyonel çözümlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Kanıtlanmış stratejileri ve yönetim çözümlerini kullanmak Amerika’yı yeniden keşfetmenin gerekmemesini sağlamaktadır.

Genelde KOBİ düzeyindeki işletmeler için ise dışarıdan danışman tutmanın maliyeti yüksek gözükmekte, bu kişi ile nasıl çalışılacağı bilinmemekle birlikte yeterli miktarda nitelikli elemana sahip olmayan bu işletmeler yönetim danışmanlığı hizmetine ihtiyaç ta duymaktadır. Özellikle maddi yönden güçlü işletmelerin mutlaka düşündüğü yada harekete geçtiği danışman tutma fikri, işletmeleri küçümsemeyen, yetkin danışmanlarla çalışıldığı takdirde işletmenin vizyonunu açmayı, önemli atılımlara ve başarılara ulaşmayı sağlamaktadır.

Danışmanlık mesleği, ilk olarak sanayileşmenin başladığı 1920’lerde üretim hatlarında maliyetlerin düşürülmesi için profesyonel fikir ve teorilerin işletmelere aktarılması ile Amerika’da ortaya çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla sanayileşmeye ağırlık veren Almanya’nın 1960’larda yaşadığı danışmanlık sektöründeki patlamayla birlikte ortaya kötü niyetli şarlatanların çıktığı ve bu sektöre sızdığı görülmüştür. Son yıllarda ülkemizde de sanayileşmede ve dış ticarette oluşan önemli gelişmeler, eğitimli işsizlerin şirket kurmadan “freelance” olarak tabir edilen serbest çalışma tarzı ile bu sektöre yönelmesi ve herhangi bir ehliyetin (veya diplomanın) yönetim danışmanlığı sektörü için söz konusu olmaması gibi unsurların sonucu olarak danışmanlık sektöründe bir yığılma söz konusudur. Sırf yönetim ve kalite alanındaki danışman sayısının 1500’ün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bunların arasında iş tecrübesi ve bilgi birikimi olarak kabına sığmayan kişiler olduğu gibi ne yazık ki özellikle ISO standartları gibi konularda firma sahiplerinin bilgisizliğini kullanarak para kazanmaya çalışan dolandırıcılar da bir hayli fazladır. Bu tip kişilerle çalışmak, firmalara hiçbirşey kazandırmadığı gibi mesleğe yönelik kötü bir önyargı da aşılamaktadır. Almanya ve Amerika’da yaşanan evrim gibi bir sürecin ülkemizde de yaşanacağı kaçınılmazdır. Danışman adı altındaki sahtekarların sektörden silinmesi ve mesleğin saygınlığının artması, tıpkı aynı süreci yaşamış diğer ülkelerdeki gibi zamanla, firma sahiplerinin daha bilinçlenmesi ve meslek birliklerinin etkileri ile sağlanacaktır.

İşletme dışından getirilen danışmanların hizmeti, işletme içerisindeki bir görev değildir. Karar verme ve uygulama yetkisine sahip olmayan danışmanlar, bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde işletme sorunları ve gidişatına odaklanarak bilgisini kullanır. Danışmanlar, firma çalışanları ve yöneticilerini azami ölçüde hizmetinin içine çekerek oluşacak başarının, ortak bir çalışmanın sonucu olmasını sağlamalıdır. Müşteri firma yöneticilerinin “danışman tuttuk herşeyi düşünsün işte” deyip işin dışında kalmaya çalışması veya çalışmaları zaman kaybı olarak görmesi başarıya da köstek olacaktır. Danışmanlarla yapılan uzun toplantıların şirkete sağlayacağı faydalar, zaman kaybının yaratacağı  sıkıntıdan çok daha fazla olacaktır. Ayrıca işletmelerin kendi personeli ve yönetimi ile çözemediği kronikleşmiş sorunlara, 3. bir kişi olarak tarafsızlığına ve yetkinliğine güvenilen danışmanların el atması çalışanlarca ve yönetimce daha çok kabul görmektedir.

Yönetim, çalışanlar ve danışmanlar bir bütünün parçaları olarak görülmelidir. Sözleşme imzalandıktan sonra danışmanlar o şirketin bir çalışanı olarak en fazla konsantrasyon ile şirketi sahiplenmeli, gelişim, başarı için tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini kullanmalıdır. Diğer taraftan yetkinliğine güvenilen bir danışmanla çalışmak özellikle uluslar arası arenada faaliyet gösteren firmaların gelecek stratejilerinin ve vizyonlarının ufkunu genişletmekle birlikte, işletmelerin ticari itibarına ve güvenilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır.
 

Kılınç Orhan Erdemir


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
info@etikadanismanlik.com

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA