Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSAL YÖNETİM
     AİLE ŞİRKETLERİ
     ŞİRKET UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları


ISO 9001 DANIŞMANLIK ALANLARI

 

ISO 9000 / HACCP / ISO 14000 / OHSAS 18000  vb. belgeleri sadece kendi imkanlarıyla alma başarısını gösteren kuruluşlarda kalite sistemi kuruluş çapında geniş kabul görmekte ve çalışanlar da “kendi” kalite sistemleriyle özdeşleşmektedir. Buna rağmen bunu gerçekleştirebilecek kuruluş sayısı oldukça azdır. Çoğunlukla standardın şartlarının, kuruluşun pratik uygulamalarına ve gereksinimlerine uyacak şekilde çevrilmesinde çoğu zaman yanlış yorumlamalar yapılmaktadır. Bunu önlemek için kuruluşlar, çalışan sayılarını, ilgili sistem konusundaki bilgi seviyeleri ve maliyetini dikkate alarak, bu tip çalışmalarını desteklemesi için danışman desteği almaktadırlar.

Danışmanlar, kuruluşun üst ve orta kademe yöneticilerine gerekli eğitimlerin verilmesi, mevcut durumu analizinin yapılması, proje detay planının oluşturulması, gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve ilk iç tetkiklerin gerçekleştirilmesini, gerekli yardımı sağlar.

Kuruluşların danışman desteğine ihtiyaç duymasının nedenleri :

  1. Standardın kuruluş sektörüne özgü yorumlanabilmesi ve mevcut durum analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgi ve yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar.

  2. İşletme körlüğü nedeniyle çalışanlar çoğu zaman yöntemleri sorgulamak ve uygulamalardaki hataları algılamaktan yoksundurlar.

  3. Proje planının oluşturulması, sürdürülmesi ve çalışanların projenin hedeflerine zamanında ulaşabilmelerini sağlarlar.

  4. Danışmanın sektöre özgü ve standartla ilgili deneyimlerine ihtiyaç duyarlar.

  5. Yönetici ve çalışanlar, içeriden gelen tavsiyelerden çok, dışardan gelenlere kulak verirler.

  6. Yönetim sistemi kurma çalışmalarına iç imkanlarıyla yalnız başlayan kuruluşların çoğu belli bir noktaya gelindiğinde tıkanmaktadır, bu da yapılan çalışmaların boşa gitmesine neden olabilmektedir.

 

 

İlgili ek bilgiler

Kurulum

Eğitim

Danışmanlık

Belgelendirme

Sistemin Maliyeti

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA