Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSAL YÖNETİM
     AİLE ŞİRKETLERİ
     ŞİRKET UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

  
 
 

 

 


ISO 9001 BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

ETİKA, öngörülen Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulumunun ve iç tetkik faaliyetlerinin ardından belgelendirme aşamasında, gerekli işlemlerin yürütülmesini üstlenmektedir.

Denetim firma yerinde yapılır. Başarılı olunması halinde, firma ISO 9001 sertifikası almaya hak kazanır. Bu belge 3 yıl süresince geçerli olup, bu 3 yıl içerisinde her yıl bir gözetim denetimi ile geçerliliği onaylanmalıdır.

DIŞ DENETİMLER

Belgelendirme Denetimi

Müracaat eden firma, yapılan denetim sonucu yönetim sisteminin ilgili standart şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve Belgelendirme Komitesi’nin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır.

Gözetim Denetimleri:

Gözetim Denetimleri, belgeli firmanın belgelendirme denetim tarihi temel alınarak ve maksimum 12 ayı geçmeyecek şekilde en az yılda bir kez gerçekleştirilir.

Belge Yenileme Denetimleri:

Yönetim Sistem Belgesinin (3) üç yıl sonunda geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile bu sürenin bitimine üç (3) ay kala firma yazı ile uyarılır. Eğer firma bildirim tarihinden itibaren 3 ay süresinde cevap vermez ve/veya belgenin devamını talep etmediğine dair yazı gönderir ise belgenin bitim süresi sonucunda belge iptal edilir.

Takip Denetimleri:

Belgelendirme Denetimi neticesinde kuruluşun belge almaya hak kazanamaması, yapılan denetimler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetlerin etkin olarak uygulandığının belirlenmesinden dolayı belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen denetimdir.

Kapsam Değişikliği Denetimleri:

Kuruluş, sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir. Kapsam Değişikliği Denetimlerinde, dokümanların incelenmesi yapılır. Talep edilen kapsama bağlı olarak değişiklik gösteren denetim süresince yerinde denetim gerçekleştirilir.Kapsam Değişikliği Denetimi sonucunda; Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge kuruluştan geri istenerek yeni belge hazırlanır.

Belgelendirme öncesi aşağıdakiler yapılmış olmalı :

Kapsam dahilindeki tüm birimler bir kez denetlenmeli
Bir yönetimin gözden geçirme kayıtları oluşturulmalı
En az üç aylık bir uygulama gerçekleştirilmeli
Bir tasarım projesinin baştan sona gerçekleştirilmeli
Çalışanların tamamının denetim hakkında bilgi sahibi olmasını sağlanmalı
Çalışanlardan beklentiler belirtilmeli
Kapsam içi kalibre edilmemiş ölçüm cihazı veya kontrolsüz doküman bulunmamalı
 

 

İlgili ek bilgiler

Kurulum

Eğitim

Danışmanlık

Belgelendirme

Sistemin Maliyeti

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA