Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

 
 

MARKA OLMANIN TAŞLI YOLLARI


(Dünya Gazetesi 31.08.2006'da yayınlanmıştır.)
(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Son günlerin moda kelimesi marka. Büyük, küçük her türlü firma marka olmak için fikirler üretiyor. Bu fikirlerin bazılarını da firmalarında hayata geçiriyorlar. Fakat görünen o ki marka olmak hiç de kolay değil. En önemli sorun ise, firma sahiplerinin birkaç ay içinde marka olacaklarını sanması. Marka olmanın uzun soluklu bir maraton olduğunu gözden kaçırmalarının büyük zararlara sebep olduğunu sonradan anlayabiliyorlar. Büyük firmalar bu yolda ekipler kuruyor, danışmanlar tutuyor, yeri geliyor binlerce doları bu uğurda harcayabiliyor. Sonuca bakıldığında çoğunun yaptığı marka çalışmalarının boşa gittiği görülecektir. Ülkemizde marka çalışmalarında dünya çapında başarılı olmuş kuruluş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bundan dolayı, firmalar birçok marka çalışmasını sonraki bir zamana atmakta ve yerli pazarda marka olmak için harekete geçmektedirler.

Marka olabilmek için, yani bu uzun maratonu koşabilmek için kuruluşunuzun ilk gününden itibaren hatta firmanıza koyduğunuz veya koyacağınız isimle birlikte marka çalışmasına başlayabilirsiniz. Dünyaca bilinen ve marka olmuş Sony firması bu ismi firmalarına koyarken günlerce düşünmüş ve dünyanın her tarafında rahatça söylenebilmesini ve akılda kalabilmesini sağlamak için Japoncada güneş anlamına gelen sony ismini firmalarına koymuşlardır. Bu ismi düşündükleri sırada bile dünyaya açılmak ve isimlerini marka yapmak fikri ile hareket ettiklerini gözden kaçırmamak gerekir.

Marka çalışmasının önemli basamaklarından biri de planlamadır. Planlama, marka olmanın temelidir. “Ben yaparım olursa olur” dendiği zaman marka sizin için hayal olmuş olur. Planlama, şirketin kuruluşundan sermaye hareketlerine, firma alt yapısından, hammadde satın alımına, personel ihtiyacının belirlenmesinden, lojistik ihtiyacına kadar çok geniş bir alanı içine almaktadır. Marka olmak için pazar yapısının durumu çok önemlidir. Pazarda sizin ürününüzden varsa ve ürün pazarda olgunluk seviyesine ulaşmışsa satışlarınız istediğiniz gibi olmayacak ve bir süre sonra sizin ürününüzde piyasadan ufak ufak silinecektir. Burada önemli olan yeni ve bilinmeyen bir ürün mü pazara sunuyorsunuz yoksa piyasada bulunan çeşitli firmaların ürettikleri bir ürünü mü pazara sunuyorsunuz. Yeni ürünün avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yeni ürünün avantajı yeni, doymamış bir pazar ve sınırsız müşteri avantajı. Dezavantajı, ürünün bilinmezliği, kullanım yararları veya zararlarıdır.

Pazar yapısının önemini belirttikten sonra, ele alınması gereken en önemli konu, marka olmaya giden yoldaki anahtar olan firma çalışanlarıdır. Firmaya hizmet eden bir diğer tanımıyla iç müşteride dediğimiz firma çalışanları marka olmanın en önemli ayağıdır. Ancak en iyilerle çalışan firmalar, marka olabilirler. Depocusundan, kapıdaki bekçisine kadar her çalışan işinin hakkını vererek profesyonelce düşünür ve yaşarsa, sizleri en yükseğe çıkarabilir. Üst yönetiminde desteğiyle, çalışanlara verilen özgüvenle, takım çalışmasının firma içinde benimsetilmesiyle, ortak yaşam, ortak başarı ve ortak başarısızlık kavramları benimsetilerek en yukarıya çıkma hareketi başlayabilir. Buna en güzel örnek ve herkesin çokça kullandığı örnek Galatasaray örneğidir. 2000 yılında Galatasaray UEFA kupasını aldığında en iyi çalışanlar, en iyi yöneticiler, takım çalışması ile Galatasaray’a marka kapısını açmıştı. Daha sonra çalışanların transferleri yani en iyi çalışanların takımdan gitmesi, en iyi yöneticilerin takımdan ayrılışı sonucu Galatasaray dünyada çok değil 4 yıl içinde eski durumuna gerilemişti ve artık o marka bilinirliliğini kaybetmişti. Örnekten de görüleceği gibi her kuruluşun en önemli hazinesi öz kaynaklarıdır. Bunları yapınca marka olur muyuz? Maalesef hayır. Marka olmak için sizden hizmet alan ve sizin kapsamınız içinde bulunan firmaların, kişilerin tutumu da bunu etkileyecektir. Bu tutumlar eksi yönde de olabilir, artı yönde de olabilir. Fabrikanızdan dünyanın her yerine mal yolluyor olabilirsiniz ve ürettiğiniz mal dünyanın en kaliteli ürünü de olabilir ama fabrika atıklarınız çevreyi kirletiyorsa ve yakındaki halkın sağlığını tehdit ediyorsa sizin marka koşunuz başlamadan bitecektir. Marka olmak için sosyal sorumlulukta halkın yararına olabilecek faaliyetlerin de içinde olmanız gerekecektir. Yapılan bu faaliyetlerin duyurulması ve ayrıca yapılacak reklâm çalışmaları ürünün ve firmanın tanıtımı açısından önemli adımlar olacaktır.

Marka olmuş firmalara bakıldığında iki önemli kavram göze çarpmakta. İlki inovasyon dediğimiz Türkçe karşılığı yenilik olan kavram. Bu özellikle teknolojinin hakim olduğu sektörlerde sıkça görülmekte. İkinci önemli kavram, kalite. Kalite hayatın tam orta noktasında oturmuş ve her şeye yön veren durumunda. Para = Kalite. Paranız yoksa kaliteniz de aksayacaktır ve yenilik yapmak zorlaşacaktır. Uzun vadede kaliteniz yoksa elde edilen gelirde düşecektir. Kalitesiz ürünü kimse kullanmak istemeyecektir.

Sonuç olarak marka olmak isteyenlerin öncelikli olarak yapması gereken kendilerini iyi tanımaları ve yapılması gerekenleri planlamalarıdır. Burada tavsiye edebileceğimiz SWOT analizidir. Bu analiz sayesinde güçlü, zayıf yanlarınızı görüp fırsat ve tehlikeleri değerlendirebilirsiniz. İkinci husus olarak, en iyi çalışanları bulmanız mümkün olmayabilir. Bunun için yapılması gereken, çalışanları sürekli ve disiplinli bir şekilde eğitmektir. Üçüncü husus, reklam ve sosyal sorumluluk çalışmalarıdır. Bunun için de gerekli yerlere gerekli miktarlarda israfa kaçmadan çalışmaların yürütülmesi gerekir. Binlerce dolarlık arabalara ve yatlara yatırılan paralara bir gün ihtiyaç duyabilirsiniz. Dördüncü adım ve son adım sıradanlıktan kurtulun tek bir üründe uzmanlaşın. Yaptığınız işi geliştirmenizi, farklı sektörlere dalıp kendi işiniz dışında bilmediğiniz sektörlere girip zamanınızı ve paranızı boşa harcamamanızı tavsiye ediyorum. Yurtiçi pazardan artık yurt dışına doğru açılım yapın dünyanın her tarafına ürününüzü tanıtın yurt dışına mal satın, bunun en kolay yolu internet dünyası. İnternet sitelerinizi güncelleyin ve sitelerinizi dünyaya açın, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca gibi dilleri ekleyin. Dünyaya açılmaktan korkmayın, dünya sizden korksun.

 

Fevzi Kostak
Yönetim ve Kalite Uzmanı


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

ENGLİSH ARTİCLES

MARK TO BE STONE ROADS

The last day of the fashion word "brand. Large, small brands to all kinds of ideas for the company produces. Some of these ideas to life in the company have to spend. But it seems that the brand is never easy. The most important problem, the company will brand their owners within a few months to think. Brand is a marathon to be a long-term cause great harm to overlook is able to understand later. Large companies in this way is establishing teams, consultants are hired, the place is worth thousands of dollars can be spent in this cause. When looking at the results of many of his trademark work will be wasted on that. Countries worldwide have been successful in our brand work on one hand the number of institutions does not. Therefore, many companies and brands to work at a later time in the brand to the domestic market are taking action.

One of the important steps of the brand plan is working. Planning, brand is the foundation of being. "I would do if" he had imagined when the brand is for you. Planning, the company's founding capital movements, the company infrastructure, raw material purchasing, the determination of staff requirements, logistics needs to take into space is very large. To brand the state of the market structure is very important. If you have your product in the market and product in the market has reached maturity level sales and after a while you will not be as you want your product will be removed from the market little small. The important thing here would bring to market new and unknown product did not produce in the market with various firms did bring to market a product would. There are advantages and disadvantages of new products. The advantage of the new product a new, an unsaturated market and unlimited customer advantage. Disadvantage of the product known use are the benefits or harm.

After you specify the importance of market structure, the most important issues to be addressed, is the way to brand companies as the key employees. Another company to serve customers within the definition of being in the company's employees, the brand is the most important pillar. However, working with the best companies, the brand may be. Warehouseman in the door until the guard by giving every worker the right to think and live professional class, you can maximize. With the support of senior management, employees given with self-confidence, teamwork within the company adopted, common life, common concepts of success and failure of joint movement may start adopting the hike.

It's the most beautiful examples and the examples are too numerous Galatasaray is an example of everyone. Galatasaray UEFA Cup in 2000, receives the best employees, the best managers, team work and Galatasaray opened the door to the brand. Then the best employees, namely the transfer of employees to go from the team, the best team of managers as a result of departure from the world, not many Galatasaray status within 4 years old dropped, and now had lost his brand recognition. As can be seen from the example of each organization's own resources are the most important treasure. When do we brand them, will you? Sorry, no. To brand you and your scope within your service area of the company, it will affect the attitude of people. These attitudes may be in the negative direction, may be in the plus direction. Factory goods anywhere in the world you may be sending the world's highest quality products and manufactured goods so that you can also pollute the environment, but our factory waste threatens the health of the people near you and if you run the brand will end here before. Social responsibility to the brand that may be of benefit to the people of the activities will also be in need. Introduction of these activities will be made and also the company's advertising efforts and presentation of the product will be important steps.

Brand to companies looking to stand out two important concepts. The first is the concept of innovation that we innovations Turkish money. This is especially true in the sectors of technology often is seen as dominant. The second important concept, quality. Quality of life and everything sits in the middle point of giving directions in the case. Money = Quality. You do not have the money to make quality and innovation will become of you will limp. In the long run you do not have the quality of the revenue will decrease. One will want to use quality products.

As a result, those who want to brand themselves as priority needs to do better and should be made to recognize those who are planning. Here we can recommend is the SWOT analysis. With this analysis, strong, see your weaknesses and opportunities and dangers can evaluate. In the second matter, may not be able to find the best employees. For this to be done, is to educate employees continually and in a disciplined manner. Third point, advertising and social responsibility tasks.For this, the necessary amount required to place waste in the execution of work without need to escape. Cars and boats in thousands of dollars a day may need to deposit. The fourth step and final step in a single product to get rid of mediocrity trophies experts. Work done to develop the different sectors and branches outside of your own business you do not know whether your time and your money into the sector do not encourage wasting. Abroad to domestic market is now opening all over the world to make products to promote your goods purchased abroad, the easiest way to the internet world. Update your web site and sites open to the world, English, Russian, Arabic, French, add languages. Do not be afraid to open to the world, the world you get afraid.

Fevzi Kostak
Management and Quality Specialist


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA