Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

 

NANO TEKNOLOJİ

 
(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

“Nano” Yunanca'dan ve Latince'den alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demektir. Ayrıca kısaltma olarak milyarda bir olarak da kullanılır. Buna göre nano metrik sistemin içinde bir metrenin milyarda biri veya bir milimetrenin milyonda biridir.

Maddelere, milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki yapılara inerek yeni sentez özellikleri kazandıran nano teknoloji, yakın gelecekte tüm dünyanın sanayi kollarına ve insan hayatının her yönüne yön verecek. Nano Teknoloji, Atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini; bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bazı temel özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade eder.

Bilgi teknolojileri ve internet geleneksel-kurulu piyasalarda ve mevcut teknolojik altyapı içerisinde yaşamımızı değiştiren uygulamalara sahne olmuştur. Nano teknoloji kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yapılar, elbiseler ve materyalleri değiştirecek ve yeni ürünler, piyasalar ve yaşam tarzını gündeme getirecektir. Nano teknoloji, yalnızca minyatürize olmuş ürün ve üretim yapıları ortaya çıkarmayacaktır; bunun yanı sıra üretim sürecinde kullanılan materyaller atom ve moleküler düzeyde ele alınıp işleneceğinden atom (kuantum) fiziği devreye girecektir. Bu anlamda nano teknoloji çeşitli alanlarda yeni teknoloji, piyasa ve ürünlerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır.

Almanya bu konular üzerinde öncülük yapmaktadır ve 1 Milyar Dolardan fazla Nano-araştırmasına yatırım yapmaktadır. IBM, Fujitsu ve Intel’de Nano teknik dâhilinde mikroskobik küçüklükte Çipler üretmek için çalışmaktadırlar.

Amerika"da özel sektör hariç sadece devletin nano teknolojiye ayırdığı kaynak 2003 yılı için 600 milyon dolar. Japonya"da ekonominin temel dinamikleri elektronik sektörüne dayandığı için bu ülke nano teknoloji çalışmalarına 500 milyon dolar kaynak ayırıyor. Başta Çin olmak üzere Rusya, Almanya ve İngiltere de konunun önemini kavradı ve bu yöndeki çalışmalara kamu bütçesinde yer veriyor. Son zamanlarda önemli gelişmeler kaydedilen nano teknolojiyle metrenin milyarda biri oranında suni parçalar üretmek mümkün. Bu teknoloji yardımıyla uzun süre solmayan boyalar, etkisini hızlı gösteren ve daha etkili ilaçlar veya daha uzağa gidebilen golf topları üretilebiliyor. Bu alanda, hükümetin de desteğiyle önemli gelişmeler kaydeden Tayvan, 2012'ye kadar 32 milyon dolarlık ürün üretecek. Böylece 350 milyar dolarlık Tayvan ekonomisinin yüzde 10'unu kaplayacak.

Bugün hayal gibi görünse de, kullandıklarımızdan binlerce kat hızlı bilgisayarlar, damarların içinde ilerleyerek hastalıkları tedavi edecek nano aygıtlar, organların içinde ameliyat yapabilecek robotlar, betondan daha dayanıklı plastik binalar, hareketleri şarj edilmiş elektrik ile sağlanan yapay kaslar, çok daha hafif ve gelişmiş silah sistemleri gelecekte karşımıza çıkacak. Enerji konusundaki temel sıkıntı olan enerji sarfiyatı sıfıra inebilecek ve zararlı her tür atıktan kurtulmak mümkün olacaktır.

İnsanoğlu hayal ettiklerini gerçekleştirir. Nano teknoloji insan hayatında nasıl gelişime sebep olur bir düşünelim ve fikir yürütelim. Mesela, paranın hiç kullanılmadığı bir sistem düşünelim, bu sistemde kredi kartı yerine nano teknoloji sayesinde geliştirilmiş ve içinde hemen her bilgi bulunduğu bir kart düşünelim, çalışanın maaşı ve birikimleri bu kartta hatta biraz daha ileri gidelim ve kimlik, ehliyet, pasaport, okul kimlikleri gibi birçok belge bu nano teknoloji sayesinde tek kartta toplansın. Bu kartta kişinin sağlık bilgileri doktor kontrolleri, geçirdiği ameliyatlar gibi gerekli bilgiler olsun. Hayal gücümüzü biraz daha zorlayalım ve aile bireylerinin anne babanın geçirmiş oldukları rahatsızlıklar da bu kartta olsun. İnsan hayatına getireceği kolaylıkları düşünmemizde sadece bir kapıdır bu yazdıklarım. Bunlar size sadece güzel bir hayal gibi gelebilir ama yakında hem de çok yakında nano teknoloji hayatın merkezine oturacak gibi görünüyor.

Tıp alanında da nano teknoloji hızla kullanılır hale gelmiştir. Uzmanlar bilimde bir devrim olarak ifade edilen nano teknolojinin bu sorun karşısında işe yarayıp yaramayacağını sınamak üzere, önce kobay olarak belirlenen hamsterlerin görüşü sağlayan optik sinirlerini kesti. Böylece kemirgenler kör oldu. Bunun ardından kopuk olan noktaya nano tanecikler yani mikroskobik büyüklükte tanecikler içeren bir sıvı enjekte edildi. Sıvının yardımıyla sinirler kendilerini onardı ve görüş imkânı geri kazanıldı.

Nano teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen bir uygulamayı patent ile koruyan ülkeler; yirmi yıl boyunca o teknolojiyi kullanacak diğer ülkeleri kendilerine bağımlı hale getiriyorlar.

Bilgi teknolojileri ve internet geleneksel-kurulu piyasalarda ve mevcut teknolojik altyapı içerisinde yaşamımızı değiştiren uygulamalara sahne olmuştur. Nano teknoloji kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yapılar, elbiseler ve materyalleri değiştirecek ve yeni ürünler, piyasalar ve yaşam tarzını gündeme getirecektir. Devlet ya da devlet büyüklüğündeki işletmeler artık nano teknolojiyi bir adım ileriye götürecek atılımlar içinde olmak zorundadırlar. Ya bir adım ileri ya da bir yüzlerce adım geriye düşeceklerinin farkına bir an önce varmalılar. Nano teknolojiye sahip çıkan mutlaka kazanacaktır.

Sözün özü nano teknoloji muhatabını arıyor!

Fevzi Kostak
Yönetim ve Kalite Uzmanı


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

ENGLİSH ARTİCLES

NANOTECHNOLOGY

"Nano" is a word taken from Greek and Latin and meaning dwarf means. In addition, the abbreviation is also used as a billion. According to the metric system in the nano or one billionth of a meter is one millionth of a millimeter.

Substances, one millionth of a millimeter in size in the structures acquire new synthesis features the nano technology in the near future all the world's industries and all aspects of human life will be directed to. Nano Technology, atomic and molecular scale, with special methods and techniques of construction, materials and tools used to construct this scale measurement, prediction, monitoring and construction activities and to have some basic features of this scale take advantage of the ability to express.

Information technology and internet-based traditional and existing technological infrastructure in the markets have changed in our life has been the scene of the application. We use nano technology tools, computers, buildings, clothes and materials will change and new products, markets and life style will bring the agenda. Nano technology, only miniaturized products and production structures were also not reveal this as well as materials used in the production process be handled in atomic and molecular level, atom and job (quantum) physics will enter into the circuit. In this sense, new technologies, nano technology in various fields, to the emergence of market and product offers a possibility.

Germany on this subject has been pioneered and more than $ 1 billion is invested in Nano-research. IBM, Fujitsu and Intel in the nano technology to produce within the chip have been working in microscopic smallness.

America "than the private sector, only the resources of the state in 2003 for nano technology, allocate 600 million dollars. Japan," the basic dynamics of the economy of this country are based on nano technology in the electronics sector, $ 500 million to allocate resources to work. Particularly to China, Russia, Germany and Great Britain understand the importance of the subject and to work in this direction is given in the public budget. Recently, significant progress in the nano meter technology at a rate of one billion possible to produce artificial parts. With the help of this technology is not left long stains, the impact faster and more effective drugs or showing may go away golf balls can be produced. In this area, significant progress with the support of the government of Taiwan, to 2012 will produce 32-million-dollar products. Thus, 350 billion dollars to cover 10 percent of Taiwan's economy.

Today may seem like dreams also have used thousands of times faster computers, advances in blood vessels of the disease will be treated nano devices, surgery inside the body can make robots, concrete, plastic, more durable buildings, movement is charged with electricity supplied artificial muscles, much more mild and advanced weapons systems in the future against our will. Energy is the basic problem of energy consumption to zero in all types of hazardous waste that can and will be possible to get rid of.

Human beings to imagine that they perform. Nano technology in the life of people think, how the development and ideas causes NFS. For example, if the money is not used at all let's consider a system in this system, instead of a credit card thanks to nano technology has been developed and almost all of the available information, a card that let's consider a worker's salary and knowledge in this card, even a little further we go and ID, driver's license, passport, school ID, such as many documents collected in this nano technology get one card. This card controls the person's health information, doctor, get the necessary information, such as his surgery. Let our imagination a little more force and their family members have had their parent's illness also get this card. Make life easier for people to think is a door that only my write. These may seem like a dream you just fine, but soon very soon as well as nano technology seems to sit at the center of life.

Nano technology in the field of medicine that has rapidly become available. Experts expressed as a revolution in the science of nano technology in the face of these problems they are useful not to test, first identified as guinea pigs provides opinions hamster optic nerve was cut. Thus, rodents are blind. You'll then be broken to the point size of nano particles in microscopic particles that contain a liquid that was injected. Themselves with the help of liquid nerve repair was possible and opinions were recovered.

Nano technology is accomplished by using an application with the patent protects countries; twenty years it will use the technology themselves dependent on other countries are making.

Information technology and internet-based traditional and existing technological infrastructure in the markets have changed in our life has been the scene of the application. We use nano technology tools, computers, buildings, clothes and materials will change and new products, markets and life style will bring the agenda. State or state enterprises in the size of nano technology no longer will take a step forward in strides have to be. Or a step forward or backward a hundred steps down as soon as there should realize. Nano-technology will win out always.

The point is the interlocutor between the nano technology is!

Fevzi Kostak
Management and Quality Specialist

ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com


 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA